Masterclass: Invented spellen in de groepen 2 en 3 (spontaan schrijven)
Vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid hebben jonge kinderen belangstelling voor alles om
hen heen.
Daarbij horen ook letters en woorden. Jonge kinderen zijn al vroeg bezig met
geletterdheid. Ze bekijken boeken, lezen, schrijven briefjes, woorden en korte
teksten. Schrijven ondersteunt het leesproces in hoge mate. ‘ Goed taalleesonderwijs biedt
de mogelijkheid om te bouwen aan een rijke taal-en ervaringswereld ‘ ( Anneke Smits en
Erna van Koenen 2016). In de masterclass bekijken we wat krachtig is bij de ontwikkeling van
lezen en schrijven bij kleuters en bij lezers in groep 3. Daarbij ligt het accent op de ‘
schrijvende ‘ geletterdheid van jonge kinderen. Voor de verbreding en verdieping van het
spel hebben kinderen aandacht , stimulans en begeleiding van de leerkracht nodig.
Na het volgen van de masterclass heeft u:
• inzicht in de ontwikkeling van invented spelling
• inzicht in de verbinding tussen spel en lezen en schrijven
• inspiratie voor een betekenis vol aanbod
Voor wie:
De masterclass is bestemd voor leerkrachten, onderbouw coördinatoren, intern
begeleiders, remedial teachers en directeuren.

Uitvoerder: WIZZ-scholing

Donderdag 8 maart 2022 van 15.00-17.30 uur
Dinsdag 12 april 2022 van 15.00-17.30 uur

Locatie: de Verwachting 7 1761 VM Anna Paulowna
Kosten: € 295,00