“De leescoördinator werkt!”

Je bent een leerkracht met ambities. Je gaat voor goed onderwijs en wilt het beste uit jezelf, je collega’s en de leerlingen halen. Je bent of wordt leescoördinator en je wilt weten hoe dat (goed) werkt. Dat leer je tijdens deze opleiding.

“Een goede leescoördinator stimuleert en onderhoudt het leesonderwijs op school. Scholen met een leescoördinator zijn beter in staat duurzame veranderingen in te voeren en te borgen”

In de cursus gaan we aan het werk met de functie en taken van de leescoördinator, voorbereidend en aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, leesbevordering en boekpromotie. Je werkt gedurende de opleiding aan een concrete aanpak voor je eigen school die je vastlegt in een schoolleesplan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • taken en functies van de leescoördinator in de school
  • de leescoördinator als vraagbaak voor de praktijk van het leesonderwijs
  • beleidsinstrument voor het ontwikkelen en aansturen van leesbeleid binnen de school
  • concrete en effectieve invulling van de leerlijnen en tussendoelen voor de groepen 1 t/m 8
  • coachen van collega’s d.m.v. klassenconsultaties en feedback
  • de kwaliteitszorg en verbetering van het leesonderwijs op basis van een systematische analyse van het onderwijsaanbod

De eindopdracht bestaat uit het opstellen van een concreet (meerjaren) plan voor een aspect van het leesonderwijs binnen jouw eigen school.

Studiebelasting: 34 uur

Data

donderdag 6 oktober 2022

donderdag 17 november 2022

donderdag 12 januari 2023

donderdag 9 maart 2023

donderdag 20 april 2023

Tijd:

15.00-17.15

Kosten: 650,-

Locatie: De Ontmoeting, De Verwachting 7, Anna Paulowna

Uitvoerende: Marjolein Huiberts (OBD)