U kunt via deze webshop de boeken van Jan Bot bestellen.

De boeken zijn te koop op managementboek.nl en u wordt naar deze website doorgeleidt zodra u de bestelling plaatst. Een nieuw venster wordt hierbij geopend.

 

verhalen uit de onderstroom  Verhalen uit de onderstroom -  Jan Bot
Dit boek is allereerst bestemd voor mensen die van verhalen houden. Meer dan honderd verhalen uit verschillende culturen zijn kort en bondig herschreven en bij elkaar gebracht. Beelddenkers worden op hun wenken bediend. Bij elk verhaal is een foto gezocht. Foto's die soms passen bij het verhaal en soms de lezer uitdagen: 'Wat vind ik hier eigenlijk van?' Het boek wil een steun in de rug zijn voor iedereen die keuzes wil maken om zijn of haar leven richting en inhoud te geven. De verhalen zijn gegroepeerd rond verschillende thema's. Daarom is het boek ook geschikt voor coaches en trainers, als ondersteuning bij veranderingsprocessen of de zoektocht naar persoonlijke groei.

Bestel dit boek

door stroming

Door stroming - Jan Bot
De verhalen in dit boek doen allen een appél op onze principes en waarden. Die zijn niet altijd zichtbaar, maar wel richtinggevend en vaak bepalend voor ons handelen. We noemen dat in dit boek handelen vanuit de onderstroom. De verhalen zijn van beelden voorzien en gegroepeerd rond belangrijke principes en waarden. De thema's van de tien hoofdstukken zijn als de kralen van een ketting. Kralen komen tot hun recht wanneer ze samen een ketting vormen. Dat geldt ook voor de thema's in dit boek. Wanneer 'Door stroming' helpt om in onze samenleving deze principes en waarden voor het voetlicht te krijgen, dan hebben we ons doel bereikt. Steeds gaat het erom dat we niet fragmentarisch denken en werken, maar juist weten te verbinden.

Bestel dit boek